“Kansen liggen overal”

Nanneke Tuerlings

Nanneke Tuerlings, werkt als directeur van de School voor Educatie en Inburgering

“Wat ik vooral fijn vind aan Onderwijsgroep Tilburg? Het is een grote organisatie met meer dan 1200 medewerkers. Dat maakt dat je kansen kunt benutten in je ontwikkeling. En die kansen liggen overal. Zelf ben ik begonnen als hoofd hrm. Na 5 jaar ben ik gestart als directeur van de School voor Educatie en Inburgering.”

Lean

“Een paar jaar geleden heb ik intern de Lean-opleiding Green Belt voor managers gevolgd.  In werk nu vanuit de lean-systematiek. Met kleine stapjes steeds beter worden. We gaan uit van wat we al goed doen en zoeken steeds naar mogelijkheden om te verbeteren. We gooien dus niet alles overboord. We denken en handelen vanuit het positieve.”

Professionaliseren

“Professionalisering vind ik belangrijk. Ik stimuleer mijn team daarin. Zo nemen we deel aan landelijke themadagen. We kijken bij elkaar in de les en geven elkaar feedback. Wat gaat goed en wat kan beter. We hebben ook inhoudelijke overleggroepen per taalniveau. Op die manier werken we constant aan verbetering van ons onderwijs.”

Voldoende tijd en aandacht

“Op mijn school geven we les aan anderstaligen en laaggeletterden. Dat doen we met een heel betrokken en enthousiast team. De school telt 25 medewerkers, bijna niemand werkt fulltime. We werken met kleine groepen. Iedereen leert op zijn eigen niveau en tempo. We hebben goede docenten die met alle tijd en aandacht werken met onze cursisten.”

Terug