“Onze docenten hebben alle tijd en aandacht voor de cursist.”

Eric van Daelen

Eric van Daelen, werkt sinds 2020 als directeur van de School voor Educatie en Inburgering

“In 1983 ben ik gestart als docent Nederlands aan de toenmalige MEAO aan de Kasteeldreef, nu de School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening van ROC Tilburg. Binnen Onderwijsgroep Tilburg heb ik me altijd goed kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk ben ik doorgegroeid tot directeur van dezelfde school. Na ruim 25 jaar heb ik een aantal jaren bij een ander ROC in Brabant gewerkt. Zo’n switch levert enorm veel kennis en ervaring op. Nu ben ik weer terug op mijn oude honk. En dat voelt echt als thuiskomen. Thuiskomen in mijn eigen regio en in een organisatie waar ik altijd met veel plezier heb gewerkt. Weliswaar op een andere school, Educatie en Inburgering, maar juist die afwisseling geeft me veel voldoening. Met 22 scholen en meer dan 100 verschillende opleidingen, zijn er legio mogelijkheden om je talenten in te zetten en jezelf verder te ontwikkelen.

Samenwerking in de regio

“Het mooie aan mijn werk op de School voor Educatie en Inburgering is dat er een groot gebied ligt, het sociale domein, waar heel veel werk te verzetten is. Met z’n allen ondernemen, de samenwerking opzoeken, intern met je team en binnen ROC Tilburg en extern in de regio met gemeente, bedrijfsleven en andere scholen. In verbinding met elkaar bouwen aan een structurele voorziening, waarmee cursisten makkelijk hun weg vinden naar een vervolgopleiding of een passende baan. Dat vinden wij belangrijk. Dat is ons doel.”

Ruimte voor ondernemerschap

“De betrokkenheid van de docenten Educatie en Inburgering bij de doelgroep is groot. Dat vind ik mooi. We kijken naar de mens achter de cursist. We willen mensen echt verder helpen in hun loopbaan. Daarin krijgen onze medewerkers de ruimte om te ondernemen. Wij zijn flexibel ingesteld en leveren met veel enthousiasme een bijdrage aan de ontwikkeling van onze cursisten.”

Voldoende tijd en aandacht

“Op onze school geven we les aan anderstaligen en laaggeletterden. Dat doen we met een heel betrokken team van 25 medewerkers. We werken met kleine en middelgrote groepen. Iedereen leert op zijn eigen niveau en tempo. We hebben goede docenten die met alle tijd en aandacht werken met onze cursisten.”

Terug