Raad van Toezicht

Integraal toezicht en raadgevend

De Raad van Toezicht heeft de taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en toe te zien op de algemene gang van zaken binnen Onderwijsgroep Tilburg en de daaraan verbonden instellingen. De Raad van Toezicht treedt daarnaast raadgevend op naar het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht richt zich in zijn taakvervulling naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

  • De heer dr. L.J. Roborgh (voorzitter)
  • De heer prof. dr. R.J. Muffels
  • De heer J.P.C. Steenbergen
  • Mevrouw drs. C.L.E. de Jonge
  • De heer drs. J.F.M. Janssen
  • Mevrouw H. Van der Kaa
  • De heer J. C. Hoek MBA
Terug