Onze bouwprojecten

Onderwijsgroep Tilburg bouwt aan de toekomst

Wij hebben ambitieuze plannen op het gebied van huisvesting. Om beter in te kunnen spelen op de dynamische arbeidsmarkt en de behoeften van de huidige en toekomstige generaties studenten, gaan wij de komende jaren ons onderwijs clusteren op twee prominente locaties in Tilburg (nabij het Kenniskwartier en op Campus Stappegoor).

Door onze opleidingen op basis van verwantschap te clusteren op deze twee plekken, creëren we ruimte voor nieuwe vormen van opleiden en samenwerken. Dit bevordert de interactie tussen onderwijs, studenten en het bedrijfsleven. Bovendien spelen we in op de veranderende beroepen en eisen van de toekomst.

Om deze visie te realiseren, werken we de komende jaren aan drie (nieuw)bouwprojecten.

Project Wandelboslaan 1

Het onlangs aangeschafte pand op Wandelboslaan 1 wordt omgetoverd tot een inspirerende, duurzame en moderne onderwijslocatie omringd door veel groen. Een vernieuwende en creatieve omgeving die uitdaagt om te ontwikkelen. De projectorganisatie is volop bezig met het ontwerp van het gebouw. De start van de verbouwing staat gepland voor begin 2025.

Nieuwbouw Schakelcollege

Het Schakelcollege krijgt een gloednieuw gebouw op de oude locatie aan de Reitse Hoevenstraat 20. Als alles volgens planning verloopt, zal begin 2025 gestart worden met de sloop. In juli 2025 starten de bouwwerkzaamheden. Het doel is om in het schooljaar 2026-2027 de deuren te openen van het nieuwe schoolgebouw. In de tussentijd is het Schakelcollege tijdelijk gehuisvest aan de Schout Backstraat.

Revitalisering en verduurzaming gebouwen Stappegoor

De (verouderde) gebouwen op Stappegoor krijgen een nieuwe look & feel. De huidige panden worden vernieuwd en verduurzaamd zodat ze een frisse, moderne uitstraling krijgen. Ook de buitenruimte krijgt aandacht en zal de komende jaren worden vergroend.

Video over onze (nieuw)bouwplannen

In video hiernaast, opgenomen in het pand op Wandelboslaan 1, delen Liz Chermin (voorzitter College van Bestuur) en Niels Hessels (directeur Huisvesting & Facilitaire Services) meer over onze plannen en de bouwprojecten.

Heeft u vragen over onze (nieuw)bouwprojecten? Neem gerust contact met ons op via: bouw@onderwijsgroeptilburg.nl

Onze bouwprojecten

Vragen of meer informatie?

Omwonenden en belanghebbenden worden per brief en via een aantal informatieavonden op de hoogte gehouden van de voortgang en de planning van al onze projecten.

Mocht u een vraag hebben, neem dan gerust contact met ons op via: bouw@onderwijsgroeptilburg.nl

Terug