Vrijdagavond 6 maart heeft het RIVM haar advies voor de inwoners van Noord-Brabant bijgesteld. Dit advies luidt als volgt: 

“Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM zaterdag 7 maart een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of patiënten hebben een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM zaterdag 7 maart met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.”

Onderwijsgroep Tilburg volgt het advies van het RIVM en past daarom haar beleid hierop aan.

Aangepast beleid Onderwijsgroep Tilburg ten aanzien van het Coronavirus:

  1. Voor iedereen die klachtenvrij is geldt nog steeds dat er geen reden is om thuis te blijven of om drukke plekken te mijden.
  2. Medewerkers, studenten en leerlingen met milde gezondheidsklachten moeten hun sociale contacten beperken. Dit betekent dat zij bij verkoudheid, hoesten en/of koorts thuis blijven. Zij komen niet werken, gaan niet naar school en lopen geen stage. Als er geen vervanging is, sturen we studenten en leerlingen naar huis.
  3. Medewerkers met milde gezondheidsklachten werken zoveel mogelijk vanuit huis via de laptop van Onderwijsgroep Tilburg of op het eigen device. Deze medewerkers informeren hun leidinggevende. Ook maken zij afspraken over thuis werken met de leidinggevende en eventueel met de collega’s.
  4. Aan studenten en leerlingen met milde gezondheidsklachten vragen we of zij zoveel mogelijk thuis willen werken aan schoolopdrachten.
  5. Medewerkers, studenten en leerlingen met milde gezondheidsklachten die toch naar school komen, sturen we vanwege het RIVM-advies preventief naar huis. Leidinggevenden en docenten nemen hiervoor het initiatief.
  6. Studiereizen, schooluitjes of events in groepsverband schorten we voor de komende week op. Is opschorting niet mogelijk, dan gelasten we ze af. Dit geldt voor medewerkers, studenten en leerlingen en voor het binnen- en buitenland. Indien het RIVM met een ander advies komt, stellen we ons beleid bij.
  7. Individuele reizen naar het buitenland (bv buitenlandse stage) kunnen doorgaan mits de persoon klachtenvrij is en de reis niet gaat naar code rood of code oranje gebieden.  
  8. Verder vragen wij aan alle medewerkers, studenten en leerlingen om ook in de vrije tijd het advies van het RIVM te volgen. Ga dus bij milde gezondheidsklachten niet op bezoek of naar plekken waar veel mensen bijeen komen.

 

Heb je nog vragen? Medewerkers kunnen terecht bij hun leidinggevende. Studenten en leerlingen bij hun SLB’er of mentor.  

Terug