Onderwijsgroep Tilburg verwerft het voormalige Pauluslyceum voor innovatieve onderwijsvisie
22 december 2023

TILBURG – Het college van Burgermeester en Wethouders van Tilburg heeft vorige week een positief besluit genomen om het voormalig Pauluslyceum te verkopen aan Onderwijsgroep Tilburg. De daadwerkelijke koopovereenkomst van het pand aan de Wandelboslaan 1 wordt begin januari getekend. Er ligt een plan klaar om het historische pand te bestemmen als onderwijslocatie voor mbo-opleidingen van ROC Tilburg.

Onderwijsgroep Tilburg wil in dit monumentale pand Campus Wandelbos gaan realiseren waarin ruimtes gecreëerd worden voor het onderwijs van morgen. Onderwijsgroep Tilburg gaat haar onderwijs inrichten op een manier die beter past bij de huidige en nieuwe generaties. De arbeidsmarkt is momenteel volop in beweging. Door opleidingen op basis van verwantschap te clusteren op een campus, ontstaat er ruimte voor nieuwe vormen van opleiden en samenwerken tussen onderwijs, studenten en het bedrijfsleven en wordt er beter ingespeeld op veranderende beroepen.

 

Fred van der Westerlaken, voorzitter College van Bestuur: “Het onderwijs gaat er in de toekomst anders uitzien. Beter afgestemd op de persoonlijke leerbehoefte van mensen. Steeds vaker gaan ook werkenden weer de schoolbanken in. En dat in een wereld die steeds digitaler en duurzamer wordt. Bij dergelijke ontwikkelingen past ook een andere fysieke leeromgeving als een campus waar ontwikkeling en ontmoeting centraal staan. Voor onze studenten – jong en oud – betekent dit, dat zij straks optimaal kunnen profiteren van flexibel onderwijs qua inhoud, vorm, tijd en plaats. Nu is hét moment om aan de slag te gaan”.

Duurzame campussen die gepersonaliseerd leren en leven lang ontwikkelen ondersteunen

Naast Campus Wandelboslaan wordt er ook gestart met het opknappen van Campus Stappegoor. Beide campussen moeten zo goed mogelijk bij gaan dragen aan de strategische plannen van Onderwijsgroep Tilburg op het gebied van gepersonaliseerd leren en leven lang ontwikkelen. Studenten en medewerkers zijn gevraagd wat hun wensen zijn voor de inrichting van de campussen, de gebouwen, de ruimtes en de voorzieningen. Deze wensen worden meegenomen bij het ontwerpen en revitaliseren van de gebouwen.

 

Niels Hessels, Directeur Huisvesting en Facilitaire Services bij Onderwijsgroep Tilburg, is zeer tevreden met de ontwikkelingen rondom de huisvesting: “Door opleidingen naar de Wandelboslaan te verplaatsen, kan ook Campus Stappegoor optimaal ingericht worden voor onderwijs voor de huidige en nieuwe generaties. Dit is ook het moment waarop naast nieuwbouw de bestaande gebouwen worden opgeknapt en verduurzaamd. De plannen worden nu verder uitgewerkt.”

 

Het college van Burgermeester en Wethouders van Tilburg geeft aan veel vertrouwen te hebben in de recente ontwikkelingen rondom het pand aan de Wandelboslaan. Zij zijn verheugd met deze waardige nieuwe koper. Ook omdat hierdoor het pand weer een onderwijsbestemming krijgt.

 

Wethouder Rik Grashoff van de gemeente Tilburg benadrukt hierbij: “Dit is een belangrijke stap vooruit om deze plek nieuw leven in te blazen en te laten bloeien. We zijn verheugd dat de locatie van het Pauluslyceum een nieuw hoofdstuk tegemoet gaat als onderdeel van het Kenniskwartier. Samen maken we een plek waar leren en ontmoeten centraal staan, en waar we bouwen aan een duurzame toekomst voor Tilburg.”

Terug