ROC Sport en Bewegen en vo-scholen slaan handen ineen
15 april 2021

School voor Sport en Bewegen van ROC Tilburg gaat vanaf komend schooljaar 21/22 intensief samenwerken met een aantal Tilburgse voortgezet onderwijs scholen. Dit met het oog op een drempelloze doorstroom van leerlingen van vmbo K en GT naar mbo-niveau 3 of 4. Op woensdag 14 april jl. werden in Sportcomplex T-Kwadraat, de thuisbasis van de opleiding Sport en Bewegen, de convenanten ondertekend tussen het Koning Willem II College, het Reeshof College en Campus 013 enerzijds en de School voor Sport en Bewegen anderzijds Drempelloze doorstroom

Door een intensieve samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het mbo, wordt de overgang voor de vmbo-leerling soepeler en kansrijker. Deze leerlingen moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen (bijv. LO2, lichamelijke opvoeding, of een sport gerelateerd keuzevak in hun pakket). Als de leerlingen aan de door de scholen gestelde eisen voldoen, hoeven zij geen intake te doen. In deze eisen zijn vaardigheden opgenomen die binnen de opleiding Sport en Bewegen van belang zijn om te kunnen slagen. Denk daarbij aan lesgeefvaardigheden, motorische vaardigheden, maar ook kernwaarden zoals kunnen omgaan met feedback en denken in oplossingen. Leerlingen die niet voldoen aan de in het convenant opgestelde eisen, moeten eerst een test doen om toegelaten te worden. Het voordeel van een drempelloze doorstroom is de verbetering van het studiesucces van de eerstejaarsstudenten Sport en Bewegen.

Zeven overeenkomsten

Marc de Bruijn, projectdirecteur School voor Sport en Bewegen: “Eerder tekenden we al een convenant in het kader van drempelloze doorstroom met vier andere middelbare scholen in de regio, te weten: Walewyc-mavo, Pius X college, Cambreurcollege en 2College-Cobbenhagenmavo. We merken echt dat studenten hier voordeel van hebben. Geweldig dat KWII College en onze zusterscholen Reeshof College en Campus 013 (behoren beide net als ROC Tilburg tot Onderwijsgroep Tilburg) nu ook aansluiten! Ook met diverse andere vo-scholen
in de regio zijn we al een heel eind om de samenwerking ten gunste van de doorgaande leerweg in een convenant vast te leggen.”

Daphne Heeroma, rector Koning Willem II College: “Onze leerlingen zijn tijdens de periode bij ons op school voortdurend op zoek naar hun talenten. Het is ons doel hen bij deze zoektocht zo optimaal mogelijk te begeleiden. Een drempelloze overgang voor die leerlingen die naar de School voor Sport en Bewegen van het mbo willen doorstromen past daar uitstekend bij. Wij zijn blij met de nauwe samenwerking met ROC Tilburg en zien het als een mooie stap voor onze leerlingen.”

Samenwerking regio

Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs in Tilburg: “Deze samenwerking is een goed voorbeeld van een soepele doorlopende leerlijn. Het past ook bij onze Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Inzet op talentontwikkeling, versoepelen van overgangen, in dit geval tussen het Voortgezet Onderwijs en het Middelbare Beroepsonderwijs. Het is ook een voorbeeld van een goede samenwerking tussen twee schoolbesturen en dit zorgt voor korte lijntjes. Vanuit het perspectief van de leerling is dit natuurlijk top, want een goede doorstroom is voor hen heel belangrijk. Als je weet waar je talenten en ambitie liggen, is dit natuurlijk superfijn, want je weet dan al snel waar je het voor doet, je hebt een duidelijk doel.”

Terug