Coronavirus update: 21 augustus 2020
21 augustus 2020

Beste collega’s,

De tweede helft van afgelopen schooljaar was een bijzondere en hectische periode. Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van de vakantie. We starten nu het nieuwe schooljaar en het coronavirus is niet weg. Zolang er nog geen vaccin op de markt is, betekent dat dat we nog steeds maatregelen moeten nemen. Dat vraagt iets van ons allemaal. Met welke maatregelen en richtlijnen hebben we te maken?

​​​​​​​​​​​​​​Persconferentie 18/8

Tijdens de persconferentie van 18 augustus gaf onze minister-president duidelijk aan dat de geldende coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn.

Ook gaf Rutte aan dat thuiswerken waar mogelijk nog steeds het geldende advies is. Anderzijds benadrukte hij dat de scholen opengaan en dat op de onderwijsinstellingen met man en macht wordt gewerkt om dit op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken. De gehele onderwijssector kreeg daar een dik verdiend compliment voor. Net als de medewerkers in de zorg en bepaalde openbare diensten, zijn medewerkers in de onderwijssector werkzaam in een vitale sector en behoren zij daarom tot een cruciale beroepsgroep. In de persconferentie werd benadrukt dat het veilig opengaan en blijven van de scholen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid is.  

Wat geldt vanaf het nieuwe schooljaar?

  • Introductie eerstejaars mbo-studenten

Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen gelden aanvullende beperkende maatregelen voor de introductieactiviteiten voor nieuwe studenten in het mbo, hbo en wo. De introductie gaat wel door. Fysieke introductieactiviteiten vinden alleen plaats als ze informatief van aard zijn, bv gerelateerd aan het volgen van onderwijs of sport. Dat mag alleen in kleine groepen (max 25 personen). Er geldt een alcoholverbod en een eindtijd van 22 uur. Ten alle tijden moet er toezicht op de activiteit zijn vanuit school, dit geldt voor activiteiten die intern maar ook voor activiteiten die extern plaatsvinden.

Natuurlijk worden alle activiteiten georganiseerd binnen de geldende basisregels, zoals 1,5 m afstand, klachtenvrij en hygiënemaatregelen worden in acht genomen. 

  • Onderwijsactiviteiten

MBO (incl. Vavo en Educatie & Inburgering)

Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-scholen. Voorwaarden voor deze verruiming van het onderwijs en het gebruik van het openbaar vervoer zijn dat de RIVM-voorschriften worden opgevolgd en de instelling de afspraken die er zijn gemaakt over het OV aanhoudt. Er moet altijd 1,5 meter afstand worden aangehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel. Dat geldt zowel in als rondom de gebouwen. Door spreiding van begin- en eindtijden van onderwijsactiviteiten over de week, de dag en het uur gaan studenten gespreid van en naar de instelling.
Gezien het beperktere aantal buslijnen richting de locaties Stappegoor en Kasteeldreef zijn voor deze locaties nadere afspraken gemaakt met de streekvervoerder over de spreiding van de onderwijsactiviteiten. De scholen informeren zelf hun studenten over de aangepaste roosters en de spreidingsregels. Ook in het nieuwe studiejaar vindt het onderwijs voor een deel online plaats.

​​​​​​​VO

Voor het VO geldt de 1,5 meter beperking niet tussen de leerlingen onderling, wel tussen leerling en medewerkers en medewerkers onderling.

  • Catering

Vanaf volgende week zal op de gebruikelijke locaties, met uitzondering van de Wandelboslaan, weer (beperkt) catering worden verzorgd. Bestellen kan via de app van de catering. De bestelling haal je dan bij een uitgiftepunt op. Kijk op mijnonderwijsgroeptilburg.nl voor verdere informatie hierover.

  • Ventilatie in schoolgebouwen

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus. Een gezond binnenklimaat is belangrijk. Daar hoort goede ventilatie bij. Uit adviezen van het RIVM blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten voldoen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). Voorlopige inventarisatie wijst uit dat onze locaties daaraan voldoen. Onze ventilatiesystemen zijn op ‘optimaal’ gezet en bieden maximale ventilatie met verse lucht. Mocht je problemen ondervinden dan kun je dat bij je leidinggevende melden. Deze kan dan contact opnemen met  de afdeling Huisvesting .   

  • Reizen van en naar oranje gebied en thuisquarantaine

Voor landen met een oranje reisadvies geldt een reisbeperking. Kom je net terug van vakantie uit een oranje gebied dan kan het noodzakelijk zijn om bij aankomst in Nederland in thuisquarantaine te gaan. Wil je zeker weten wat je moet doen dan kun je dit eenvoudig checken met de app: ‘Reisapp van BZ’. 

  • Medewerkers woonachtig in oranje (grens)gebied

Medewerkers die wonen in ‘oranje gebied’ werken vanuit thuis. Wordt de continuïteit van het onderwijs/bedrijfsvoering daardoor verstoort dan maakt de leidinggevende maatwerkafspraken met de betreffende medewerker. De medewerker kan dan de werkzaamheden op de werklocatie uitvoeren. Voor de werkzaamheden waarvoor fysieke aanwezigheid niet noodzakelijk is werkt hij vanuit huis. Dit gaat natuurlijk in overleg met de leidinggevende.

Afgelopen periode hebben we gezien dat we, als we met z’n allen de schouders eronder zetten, hier goed mee om kunnen gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat dit ons de komende periode ook weer gaat lukken.

Een hele fijne start en een goed schooljaar! En bovenal, blijf gezond!

College van Bestuur,

Carl Govers

Fred van der Westerlaken

Terug