Corona update 25 augustus | Start schooljaar
30 augustus 2021

Maandag 30 augustus gaat het nieuwe schooljaar weer van start voor onze mbo-scholen en volgende week voor onze vo-scholen (6 september). Het kabinet heeft besloten dat de mbo-scholen (eindelijk) weer volledig open mogen en we binnen de onderwijsgebouwen geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden. Voor onze vo-scholen gold dit al en blijven bij de start van het schooljaar de maatregelen en werkwijze van voor de zomervakantie van kracht. Voor het mbo geldt dat de 1,5 meter maatregel zowel voor personeel als studenten binnen de onderwijssetting wordt losgelaten. In het vo blijft de 1,5 meter afstand wel gelden tussen leerling en docent. Al onze medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

We zijn erg blij met de aangekondigde versoepelingen. We hebben er lang op moeten wachten. We kunnen onze leerlingen, studenten en elkaar weer vaker op locatie treffen nu de lessen weer op school mogen plaatsvinden. Dit betekent dat het weer drukker wordt op onze locaties. Om het loslaten van de 1,5 meter afstand veilig te organiseren moeten wij wel de maatregelen van het kabinet volgen: 

Alle leerlingen, studenten en medewerkers 

  • Mondkapjes: Het dragen van een mondkapje is in al onze gebouwen voor iedereen verplicht bij het lopen door de algemene ruimtes zoals de gangen, kantine of aula.  Zonder mondkapje is er geen toegang tot onze gebouwen. Medewerkers, studenten en leerlingen nemen zelf een mondkapje mee. Vergeten? Dan krijg je er één bij de balie aangereikt.  

  • Looproutes: In onze gebouwen zijn de looproutes zo ingericht dat contacten tussen leerlingen, studenten en medewerkers beperkt blijven. Kortom de routes van voor de zomervakantie blijven gelden. 

  • Ventilatie: Vanuit de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werk- en leeromgeving blijven wij zorgen voor een goede ventilatie in de verschillende schoolgebouwen. Op basis van extern onderzoek dat in september 2020 werd uitgevoerd, voldoen wij aan de gestelde normen voor zowel het vo, mbo als onze kantoorruimtes. Daarnaast is het advies om met regelmaat tussentijds te luchten waar dat mogelijk is.  

  • Preventief zelftesten: Dit blijft voor vo en mbo gehandhaafd. Studenten, leerlingen en medewerkers worden gevraagd om – voordat zij de eerste keer op school komen – een zelftest te doen, ook als er geen klachten zijn en/of men al volledig is gevaccineerd. Ook daarna blijft het nadrukkelijke advies om twee keer per week een zelftest af te nemen. De gratis zelftesten zijn voor medewerkers en studenten te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl. Leerlingen krijgen deze op school uitgereikt.  

  • Thuisblijven bij klachten en testen: Bij klachten die mogelijk te maken hebben met het coronavirus, blijft men thuis, laat men zich testen door de GGD en houdt men zich aan de quarantaineregels. Meer informatie hierover is te vinden via de quarantainecheck van de Rijksoverheid. 

  • Hygiënemaatregelen: Deze blijven natuurlijk gelden: regelmatig handen wassen en niezen of hoesten in de elleboog. Er is voldoende desinfectiemiddel op de locaties en in de verschillende ruimtes aanwezig en er wordt regelmatig schoongemaakt. 

  • Vaccineren: Dit is een vrijwillige keuze. De overheid adviseert iedereen nadrukkelijk om dat wel te laten doen ter bescherming van jezelf en elkaar. Dit is ook in het belang van ons onderwijs. Kijk voor meer informatie op www.prikkenzonderafspraak.nl en www.planjeprik.nl  

Het mbo 

  • Groepsgrootte: Per ruimte zijn er maximaal 75 studenten (exclusief docenten of begeleiders) aanwezig. De maximale groepsgrootte geldt niet in de gangen en andere doorstroomruimtes. 

  • Kantines: In de kantines kan eten en drinken worden afgehaald en er is een beperkt aantal zitplaatsen (max 75 personen). Iedereen die geen zitplaats heeft, kan iets bij de counter afhalen en moet vervolgens naar buiten doorstromen. 

Het vo 

  • Zelftesten: Het risicogericht testen in het vo-onderwijs is per 13 augustus 2021 vervallen.  

Onze facilitaire medewerkers zien toe op het naleven van de maatregelen in de algemene ruimtes. Waar nodig zullen zij leerlingen, studenten en medewerkers aanspreken. Natuurlijk is het naleven van de maatregelen en het uitdragen daarvan wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allen. We verwachten dan ook dat we elkaar aanspreken, zowel in als buiten de lessen, als de maatregelen worden ‘vergeten’. 

Meer informatie of vragen? 

Leerlingen en studenten zullen waar nodig specifiekere informatie aangereikt krijgen via de scholen en/of opleidingen. Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met het Corona Crisisteam.  

Het loslaten van de 1,5 metermaatregel binnen het onderwijs maakt het mogelijk om weer voor alle studenten en leerlingen fysiek onderwijs in onze schoolgebouwen te organiseren. Stap voor stap zijn we op weg naar een nieuw normaal. We kijken er dan ook naar uit dat de verschillende locaties van Onderwijsgroep Tilburg in het nieuwe schooljaar weer plekken van ontmoeting, ontdekking en ontwikkeling gaan worden. 

Terug