Liz Chermin nieuwe voorzitter College van Bestuur
30 oktober 2023

Liz Chermin is door de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Tilburg benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Per 1 februari 2024 volgt zij de huidige collegevoorzitter Fred van der Westerlaken op.

Drs. Liz Chermin (1969) studeerde economie aan de Radboud Universiteit waarna ze haar loopbaan is gestart als docent. Vanaf 2004 bekleedde ze verschillende directiefuncties bij Avans Hogeschool en was ze rector van een Middelbare school in Eindhoven. Sinds 2016 is Liz lid van het college van Bestuur van HAS Green Academy in Den Bosch/Venlo. Ze heeft hiernaast een aantal bedrijfsmatige thema’s; onderwijs, onderzoek en ondernemerschap in portefeuille. De samenwerking tussen onderwijs en werkveld loopt als rode draad door haar carrière. Liz woont in Drunen, is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen.

 

Hans Janssen, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Wij zijn verheugd dat we Liz Chermin hebben kunnen benoemen tot voorzitter van het College van Bestuur bij Onderwijsgroep Tilburg. Met Liz krijgt onze  onderwijsgroep een topbestuurder en inspirerende voorvrouw. Ze kent het onderwijs als geen ander, ze is vertrouwd met onze regio en heeft een uitstekend netwerk in Brabant. Wij zijn ervan overtuigd dat met haar benoeming de strategische koers geborgd blijft en dat zij met haar kennis, ervaring en verbindend vermogen de ontwikkeling van Onderwijsgroep Tilburg verder zal versterken.”

 

Liz over haar benoeming: “Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging bij Onderwijsgroep Tilburg; een ambitieuze organisatie die een grote betrokkenheid bij de regio kent. Met grote waardering kijk ik naar het ondernemerschap en oplossend vermogen dat te vinden is bij studenten en leerlingen van mbo en vmbo; zij zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van onze regio. Ik zet me hier graag voor in samen met hen, mijn nieuwe collega’s en partners van Onderwijsgroep Tilburg.”

 

Fred van der Westerlaken, huidige voorzitter College van Bestuur: “De benoeming van Liz maakt het voor mij makkelijker om na veertig jaar afscheid te nemen van een prachtige organisatie. Liz is zeer bekend met het beroepsonderwijs en past uitstekend bij het DNA van de onderwijsgroep. Er is in de regio Tilburg grote behoefte aan goed opgeleide professionals en een breed praktijkgericht onderwijsaanbod in het kader van leven lang ontwikkelen en gepersonaliseerd leren. Ik zie in Liz een waardige opvolger die de doorontwikkeling rondom deze twee speerpunten naar een volgende fase gaat brengen. Zij heeft de juiste kwaliteiten om, samen met bestuurslid Carl Govers, antwoorden te vinden op toekomstige uitdagingen rondom digitalisering en duurzaamheid.”

 

Vragen:
Onderwijsgroep Tilburg
Alex Anneveldt – Hoofd Marketing en Communicatie
+316 3885 2100
redactie@onderwijsgroeptilburg.nl

HAS green academy
Josephine de Vries – Adviseur corporate affairs & mediarelaties
+31634474204

Terug