Coronavirus update: 20 mei 2020
25 mei 2020

De corona maatregelen worden binnenkort versoepeld. Maar we kunnen voorlopig nog niet terug naar de oude situatie. Ook al blijven we het goede en positieve uit de situatie halen, we missen onze leerlingen en studenten en we missen elkaar.

Wat betekent de versoepeling van de maatregelen voor ons?

  • Het voortgezet onderwijs (inclusief Vavo en Schakelcollege) gaat vanaf 2 juni weer fysiek onderwijs verzorgen.
  • Het mbo onderwijs heeft vanaf 6 mei de examinering hervat. Vanaf 15 juni wordt ook weer praktijkonderwijs verzorgd. Het praktijkonderwijs wordt zo georganiseerd dat studenten niet in de spits hoeven te rijden. Verder blijven we ons focussen op en het verder ontwikkelen van het online lesgeven.

Hoe zit het met de veiligheid en hygiëne in onze gebouwen?

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. Dus houd 1,5 meter afstand, was je handen vaak en goed, schud geen handen, hoest en nies in je elleboog en blijf thuis bij klachten. Spreek elkaar, studenten en leerlingen hier ook op aan.

Mondkapjes     

Uitgangspunt is dat je alleen een mondkapje gebruikt wanneer het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. In geval van les in een gewoon klaslokaal is een mondkapje dan ook niet nodig. De lokalen zijn op 1,5 meter afstand ingericht. Is er bv. sprake van een praktijkles waarbij men binnen elkaars 1,5 meter komt dan wordt een mondkapje gedragen. Indien nodig kun je bij de Balie een mondkapje halen voor gebruik op de locatie. Dat geldt ook voor studenten wanneer bij de praktijkles 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Heb je een vraag over mondkapjes neem dan contact op met onze adviseurs integrale veiligheid. De contactgegevens staan hier in de rechter kantlijn.   

Testen

Vanaf juni kan iedereen getest worden die tenminste 24 uur symptomen van het coronavirus heeft. Testen worden uitgevoerd door de GGD of het ziekenhuis. Doorverwijzing loopt via de bedrijfsarts. Heb je een vraag over testen neem dan contact op met onze adviseurs integrale veiligheid. De contactgegevens staan hier in de rechterkolom.

Openbaar vervoer

Om de druk op het OV zoveel mogelijk te beperken wordt iedereen gevraagd om zoveel mogelijk het OV te mijden. Oftewel kom op de fiets of met de auto. Kom alleen met het OV als dit niet anders kan. Uiterlijk 1 juni zullen de dienstregelingen in het OV weer genormaliseerd zijn. Daarbij zal de capaciteit voor bezetting van bus en trein maar verwachting worden gesteld op ongeveer 40%. Omdat 1,5 meter afstand dan niet meer kan worden gegarandeerd is vanaf 1 juni het dragen van mondkapjes in het OV verplicht. Medewerkers en studenten die met OV reizen zorgen er zelf voor dat zij hierover beschikken.  

Moeten docenten en medewerkers beschikbaar zijn op de locatie?

Uitgangspunt is dat daar waar dat mogelijk thuis wordt gewerkt. Onderwijs is een vitaal proces in onze maatschappij. Daarmee behoort het personeel van de onderwijsinstelling tot een cruciale beroepsgroep. Onderwijzend personeel dat gezond is en niet behoort tot een medische risicogroep komt voor het verzorgen van praktijkonderwijs naar school. Behoor je niet tot een medische risicogroep en maak je je wel zorgen over het werken op locatie? Bespreek dit met je leidinggevende.

Behoor jij tot het onderwijzend personeel en val jij of 1 van je huisgenoten onder een medische risicogroep, dan is het advies om niet naar de locatie te komen. Je maakt dan werkafspraken met je leidinggevende.

Info voor medewerkers

Meer informatie voor medewerkers is te vinden op Mijn Onderwijsgroep Tilburg.

Terug