Iedereen zet zich enorm in om het onderwijs zo goed als mogelijk door te laten gaan in deze moeilijke tijden. Wij zijn er TROTS op dat jullie ondanks de omstandigheden er zijn voor onze leerlingen en de studenten. De uitbraak van het coronavirus en de afgekondigde maatregelen maken het onmogelijk om op een verantwoorde manier nog goed onderwijs op locatie te verzorgen. Veel studenten, leerlingen en collega’s zijn door de omstandigheden thuis.

Zondag 15 maart zijn in de persconferentie van 17.30 uur door ministers Slob en Bruins extra maatregelen aangekondigd voor het onderwijs. Voor onze scholen betekent dit dat zij met ingang van maandag 16 maart tot en met 6 april dichtgaan voor studenten en leerlingen. Dat geldt niet voor de medewerkers. Zij zijn gekwalificeerd als cruciale beroepsgroep. Scholen gaan met onderwijzend en niet-onderwijzend personeel zo snel mogelijk afstandsleren inrichten.

Dat geldt zowel voor ons voortgezet onderwijs als het mbo. Daarnaast gaan de vo-scholen het onderwijs organiseren voor de eindexamenkandidaten en gaan de mbo-scholen de examens in het mbo organiseren.

Ons onderwijs gaat online door!

Ook in deze moeilijke omstandigheden willen wij goed onderwijs verzorgen. Daar staan we voor, dat is belangrijk. Daarom gaan wij vanaf komende week alle fysieke lessen en andere student-gebonden activiteiten op al onze onderwijslocaties opschorten. Wat betekent dat? Vanaf maandag 16 maart gaan wij over op online-onderwijs voor onze studenten in het mbo en het vo.

Wat is afgesproken voor het mbo en vo

Over Onderwijs

Voor alle scholen gaat het onderwijs met ingang van maandag 16 maart zo veel mogelijk online door. De collega’s van ICT hebben hard gewerkt om online onderwijs mogelijk te maken. De handleiding is al beschikbaar op SharePoint en support is geregeld. Dat betekent dat studenten en leerlingen vanaf maandag in principe lessen vanuit huis kunnen volgen.

Over wat dat precies betekent voor jou als docent op jouw school?  Daarover krijg je informatie van jouw leidinggevende. Belangrijk dus dat je je mail goed in de gaten houdt. Zijn er afspraken gemaakt met studenten om in onze gebouwen instructies te geven over online leren?  Dan kan dat niet doorgaan.

Alle locaties blijven open voor onze medewerkers! Let op: vanaf maandag is er geen catering aanwezig op de locaties!

Over Examinering 

Examinering gaat de komende week niet door. De komende drie dagen gebruiken we om de examinering voor het mbo en het onderwijs voor de eindexamenkandidaten van het vo te organiseren. Studenten en leerlingen die het betreft krijgen na woensdag informatie hierover van hun school. We verwachten dan ook meer duidelijkheid wanneer studenten wel naar school mogen komen. 

De studenten waarvoor in de komende drie dagen examens zijn gepland, krijgen hierover informatie vanuit de school na afstemming met het expertisepunt examinering.

Wat betekent dit voor de medewerkers van het BMO?

De werkzaamheden van de afdelingen van BMO gaan door. Ook hier blijft natuurlijk gelden dat we de richtlijnen van het RIVM volgen en werk je zoveel mogelijk vanuit huis. Heb je een cruciale (adviserende) functie en ben je klachtenvrij, dan vragen wij je indien dat voor de bedrijfsvoering nodig is, om op locatie te werken. Daarover kun je afspraken maken met je leidinggevende (bijvoorbeeld roulerende aanwezigheid-thuiswerk). We vermijden dat grote groepen medewerkers moeten samenwerken of samenkomen. We houden anderhalve meter afstand van elkaar. Wij realiseren ons dat in sommige gevallen het werk verminderd of zelfs kan opdrogen. Je maakt ook in dat geval afspraken met jouw leidinggevende. 

Stages en activiteiten in het buitenland  

Deze worden vanwege de situatie opgeschort of afgelast. Met alle studenten en medewerkers die vanwege stage of andere onderwijsactiviteiten in het buitenland verblijven, is contact gezocht. Zij zijn verzocht om zo spoedig mogelijk naar Nederland terug te keren.

Stages in Nederland 

Stages in Nederland mogen doorgaan als dat (nog) mogelijk is bij het leerbedrijf. Dat geldt ook voor stages in het grensgebied met België als de student daar niet verblijft. We respecteren de bedrijfspolicy van het leerbedrijf in deze crisissituatie.

We zien dat jullie je allemaal enorm inzetten om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Wij hebben daar enorm veel waardering voor. Petje af en dank daarvoor! Ook de komende tijd komt er nog veel op ons af en wordt er veel van ons gevraagd! Het is belangrijk dat we ook in deze moeilijke tijd ons inzetten voor goed onderwijs aan onze leerlingen en studenten*.

College van Bestuur,

Fred van der Westerlaken

Carl Govers     

Terug