Premier Rutte heeft 12 maart in een persconferentie aangescherpte maatregelen in de bestrijding van het coronavirus toegelicht. Rutte heeft expliciet het po, vo en mbo onderwijs opgeroepen om de scholen open te houden. Hij doet een dringend beroep op medewerkers die in deze sectoren werken. Onderwijsgroep Tilburg sluit zich daarbij aan.

 

Samenvattend gelden vanaf nu tot tenminste 31 maart voor heel Nederland de volgende aanvullende maatregelen:

 • Iedereen blijft thuis bij milde gezondheidsklachten.
 • Vermijd zoveel mogelijk sociale contacten.
 • Alle evenementen in Nederland met meer dan 100 mensen zijn afgelast, dat geldt ook voor bijvoorbeeld theater- en andere voorstellingen.
 • Als de bedrijfsvoering dat toelaat werken mensen thuis.
 • Het bezoek aan ouderen en andere kwetsbare groepen moet je zoveel mogelijk vermijden.
 • Mensen die werkzaam zijn in de zorg hoeven pas thuis te blijven als zij gezondheidsklachten en koorts hebben.

 

Aanvullende maatregelen voor het onderwijs:

 • Voor basis, middelbaar en mbo onderwijs geldt: de scholen worden niet gesloten omdat:
  • jongeren veel minder vatbaar zijn voor het virus. Er zijn veel minder besmettingen onder jongeren, zij vallen niet in de risicocategorie. Kans op besmetting in het onderwijs is daardoor zeer beperkt.
  • de omgeving veel minder ‘internationaal’ is dan bij het hbo en wo.
  • het sluiten van de scholen niet bijdraagt aan het bestrijden van het virus.  
 • Een oproep aan ouders om hun kinderen – wanneer zij geen klachten hebben – naar school te sturen.
 • Een oproep aan studenten en leerlingen om alleen in het geval van milde gezondheidsklachten niet naar school te gaan.
 • Een oproep aan medewerkers in deze 3 onderwijssectoren om de scholen open te houden en niet thuis te werken wanneer zij klachtenvrij zijn.     

 

Wat betekent dat voor ons?

Dat betekent dat al onze scholen open blijven. En op iedereen die (weer) klachtenvrij is, doen we een  beroep om zich zo goed mogelijk te blijven inzetten.

 

Verder blijft gelden: heb je milde gezondheidsklachten, werk zoveel mogelijk vanuit huis. Heb je geen gezondheidsklachten? Stem dan met je leidinggevende af of je kunt werken vanuit thuis.

 

Welke stappen ondernemen we nog meer?

Collega’s van de afdeling ICT onderzoeken mogelijkheden om op een alternatieve ICT-manier onderwijs te geven en examens af te nemen. Zeer binnenkort krijg je daarover meer informatie.

 

Komen er vanavond (12 maart) of later nieuwe maatregelen? Dan volgt er opnieuw een update.

Terug