Naar content Naar submenu Naar het hoofdmenu Naar servicemenu

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en toe te zien op de algemene gang van zaken binnen Onderwijsgroep Tilburg en de daaraan verbonden instellingen. De Raad van Toezicht treedt daarnaast raadgevend op naar het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht richt zich in zijn taakvervulling naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

   

De heer dr. L.J. Roborgh (voorzitter)
Mevrouw drs. S.J. Franken
De heer W.A. Houtzager
De heer prof. dr. R.J. Muffels

Mevrouw drs. C.L.E. de Jonge

Home