Naar content Naar submenu Naar het hoofdmenu Naar servicemenu

Onze opdracht

De bestuurlijke agenda geeft aan waar het College van Bestuur de komende jaren naar toe wil. En waar het College van Bestuur iedereen in de organisatie van ROC Tilburg en onze vmbo-scholen op wil aanspreken... met als doel om als organisatie klaar te zijn voor de toekomst! We willen vaker keuzes maken en niet te veel ballen in de lucht houden. In onderwijsland zien we een duidelijke ontwikkeling naar meer con­currentie, waarbij studenten en onze omgeving leidend worden. Om klaar te zijn voor deze ont­wikkelingen moeten we een maatschappelijke onderneming worden en ons dus ook anders neerzetten in de omgeving waarin wij opereren. Dat is niet alleen een kwestie van overleven, maar ook een voorwaarde om de belangrijke rol die wij hebben op een goede manier te kunnen blijven vervullen.

De focuspunten voor onderwijs en diensten

Omdat wij als organisatie niet aan alle doelstel­lingen die wij wensen, kunnen werken willen we een kader bieden in de vorm van enkele centrale doelstellingen:

 

Onze doelstellingen

  • Wij bieden uitstekend onderwijs aan al onze deelnemers
  • Wij maken dat waar met partners
  • Wij doen dat op basis van heldere afspraken, met lef en trots

 

En dat alles onder het dak (en de intentie) van: Duurzaam verbeteren

 

bestuurlijke agenda - Het huis van Onderwijsgroep Tilburg (576 kB)

 

Home