Naar content Naar submenu Naar het hoofdmenu Naar servicemenu

College van Bestuur

 

Het College van Bestuur van de Onderwijsgroep Tilburg bestaat uit dhr. F. van der Westerlaken (voorzitter) en dhr. C. van Govers. Contact met het bestuur verloopt via ons bestuurssecretariaat.

 

fred van der westerlaken Dhr. Fred van der Westerlaken (1961) begint in 1983 als docent detailhandel bij de Streekschool voor Beroepsonderwijs. Hij wordt achtereenvolgens coördinator en hoofd opleidingen. Na de fusie in 1990 wordt hij afdelingsdirecteur bij het College Beroepsonderwijs Midden-Brabant. In 1999 wordt hij directeur van College Economie bij ROC Midden-Brabant en in 2005 wordt hij benoemd tot lid van het College van Bestuur. Vanaf augustus 2012 is hij voorzitter van het College van Bestuur.
De heer Van der Westerlaken is tevens bestuurslid van het Kenniscentrum Handel en de Bedrijfstakgroep Handel.

 

Carl Govers

 

Drs. Carl Govers (1962) studeert in 1988  af aan de lerarenopleiding waarna hij werkzaam is in de ICT sector. Daarna  - 1991 - stapt hij over naar de vervoerswereld in de functie van manager beheer en ondersteunende diensten. In 1999 rondt hij de studie bedrijfskunde af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2000 treedt hij in dienst bij ROC Tilburg als afdelingsdirecteur binnen College Techniek. Vanaf  2005 werkt hij voor de stichting Onderwijsgroep Tilburg, als laatste als bestuurssecretaris. In juni 2009 werd hij lid van de algemene directie ROC Tilburg. En in augustus 2012 wordt hij lid van het College van Bestuur. 

 


 

 

 

 

 


Home